Sjeldne fuglearter

Utsira er den unike sjeldenhets øya i Nord Europa hvor det er størst mulighet til å møte sjeldne Sibirske, Asiatiske og Sør Europeiske gjester i Norge.

Det er hittil registrert 326 ulike arter på Utsira. Utsira har hele 25 førstegangsfunn for Norge. Grunnen til at det oppdages så mye sjeldne fugler på Utsira  er at det er lite vegetasjon hvor fuglene kan gjemme seg og at det er mange fugleinteresserte som er ute for å se etter sjeldne fugl på Utsira.

Den første uka i oktober arrangerer Utsira Fuglestasjon ‘bombe-uka’ og da kan det være nærmere 150 fuglekikkere samlet fra hele landet på jakt etter en sjelden trekkgjest.
8336429859 928c7ff04c o
Gå inn på Utsira fuglestasjon sine nettsider, de viser hvor det lønner seg å se etter fugl i de ulike årstider. http://www.utsirafuglestasjon.no

Liste over fuglearter påtruffet på Utsira

Nasjonale førstegangsfunn på Utsira

 
5775873990 0f263fcc72 o
Utsira fuglestasjon har en egen ringmerkingsgruppe som pr. i dag består av følgende personer:

Truls W. Andersen, Oslo
Jostein Austevik, Sandnes
Atle Grimsby, Utsira
Sveinung Larsen, Stavanger
Øystein B. Nilsen, Utsira
Eivind Sande, Utsira
dscn4071-001
Den yngre garde er også veldig ivrige. Dette bildet er fra "bombeukas" birdrace 2013. Birdrace er en konkurranse om å se mest mulig fugl på en dag. En er delt inn i lag. Alle på laget må se fugelen for at den skal telle.

Ta kontakt

Utsira Eiendom AS - Sildaloftet

Postboks 104 5547 Utsira

E-post: sildaloftet@utsira.com

Telefon: 52 75 00 08

Mobil: 912 42 714

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre nyheter. Klikk her for å registrere deg!
​Registrer »