20160809 204800

Høst- og vinterstormer på UtsiraÅ oppleve en storm kan være en fascinerende opplevelse.

Det er som regel mange stormer på Utsira i løpet av året, særlig på høsten og vinteren. Med en ukes opphold på Utsira fra midten av november og ut januar er det minst 50% sannsynlighet at man får oppleve en storm. Å oppleve en storm kan være en fascinerende opplevelse. Samtidig må man ha respekt for de kraftige naturkreftene som er i sving, og ikke ta for store sjanser.

Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å oppleve en storm på Utsira så kan vi lage et opplegg inklusive overnatting.
Tilbake


Spannasundet%201_1_19
storm%206
508