vafler

Fyrkafè

13.- 14. -18. - 20 og 21. april

Velkommen til påskekafè i fyrstova

Velkommen til påskekafè i fyrstova.
Åpent 13.-14.-18.-20. og 21. april. 
kl.12.00 - 15.00

Salg av: Vafla, is, kaffi, te og saft.
Tilbake