vafler

Fyrkafè

4.- 5. -9. - 11. og 12. april

Velkommen til påskekafè i fyrstova

Velkommen til påskekafè i fyrstova.
Åpent 4.-5.-9.-11. og 12. april. 
kl.12.00 - 15.00

Salg av: Vafla, is, kaffi, te og saft.
Tilbake