reachforthesky-3

PÅSKE 2020

4.april - 13.april

Velkommen til Utsira i påsken. Øya fylles opp av folk og der er ulike aktiviteter å være med på. Velkommen!

Lørdag 4. april            kl 12-15:   Fyrkafe (Utsira Overnatting)
Palmesøndag 5. april   kl 12-15:   Fyrkafe (Utsira Overnatting)
Mandag 6. april           kl 12-15:   Fyrkafe (Utsira Overnatting)
Tirsdag 7. april            kl 12-15:   Fyrkafe (Utsira Overnatting)      
Onsdag 8. april           kl 12-15:    Fyrkafe (Utsira Overnatting)
Skjærtorsdag 9. april   kl 12-15:   Fyrkafe (Utsira Overnatting)
Langfredag 10. april     kl 12-15:   Fyrkafe (Utsira Overnatting)
                                  kl 18-:      Påskebridge Dalanaustet (Utsira Bridgeklubb)
Påskeaften 11. april     kl 12-15:   Fyrkafe (Utsira Overnatting)
                                  kl 15-        Påskebingo (Utsira Musikkorps)
1. påskedag 12. april   kl 12-15:   Fyrkafe (Utsira Overnatting)
2. påskedag 13. april 
Tilbake