Historiske bygninger

Historiske bygninger

Tau_Bord

Utsira har flere spennede attraksjoner å besøke

Foto: All rights reserved by Atle Grimsby
Utsira Fyr
Utsira fyr er Norges høyest beliggende fyr på 68 m.o.h, og ble tent den 15. august 1844. I dag er bare ett av fyrene i drift. Fyrene er Norges eneste gjenværende tvillingfyr. Linseverket ble laget i Paris i 1890 og er fortsatt i bruk ved festlige anledninger og kulturarrangement. Fyret er automatisert, og ble tilslutt avbemannet i desember 2004. Utsira Fyr har hatt værobservasjoner for Meteorologisk institutt siden 1867, og er Norges eldste meteorologiske stasjon i sammenhengende drift. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen. Utsira Fyrstasjon ble fredet av Riksantikvaren i 1999.
 
212055997_12bd4d27be_o
Loshytta på Børje
Den siste loshytta som er igjen ligger på Børje. Her er det luftig og litt "klatring" i tilrettelagte trapper må til.
Men det er verdt det:

-Utsiras beste utkikkspunkt!
(ref. utsira.no)
joker
Sjøhuset til Mikal L.
Mikal Klovning var notbas under sildefisket, som tok slutt i 1955. I motsetning til alle andre, trodde han at silda ville komme igjen, derfor står sjøhuset akkurat slik som det gjorde da fisket pågikk. Sjøhuset er i dag en underavdeling av Karmsund folkemuseum.
Utsira menighet på Facebook
Utsira kirke
Arbeidet med denne trekirken ble startet i 1780. Den stod ferdig i 1785 og ble innviet samme året, og har blitt modernisert og forbedret flere ganger. Kirken lignet en liten kasse uten tårn. Det fortelles at tømmerstokkene ble fraktet til øya som rundtømmer, for så å bli hugget til planker. Mye av kirkeinventaret ble skiftet ut under en restaurering i 1870, men prekestolen som er å finne i den nye kirken er den samme som ble brukt i den første opprinnelige kirken på Utsira. Våpenhuset ble bygd på kirken på slutten av 1950-tallet. Våren 2002 stod det nye kirkeorgelet ferdig som et resultat av mange års felles sparing blant sirabuene.

Åpningstid etter avtale med kirkevergen på
tlf: 52 75 01 25 

Flere aktiviteter

Gatekunst UtsirArt

»

Turforslag

»

Grønn Teambuilding

»

Fiske

»

Geocoaching

»

Kano og sykkelleie

»

Fuglekikking

»

Idrett

»

Historiske bygninger

»